Solny rezerwat (Saline di Trapani e Paceco)

Saliny znajdujące się na terenie gmin Trapani i Paceco stanowią tradycyjny obszar pozyskiwania soli z wody morskiej poprzez jej naturalne odparowywanie. Zajmują powierzchnię blisko 1000 hektarów. Tylko w ich części prowadzona jest dalej działalność produkcyjna. Wiele zbiorników zostało oddanych naturze i stanowi obecnie siedlisko rozmaitych gatunków ptactwa. Z tego względu saliny od 1995 roku są wpisane na listę rezerwatów przyrody. W krajobrazie tego płaskiego terenu odznaczają się sylwetki starych wiatraków, które mogły pełnić dwojaką funkcję – albo służyły do mielenia soli, albo przepompowywania wody między zbiornikami.

Nie zapuszczaliśmy się w głąb rezerwatu. Zatrzymaliśmy się przy drodze Trapani-Marsala w miejscu, gdzie stał dobrze zachowany (za pewne wyremontowany) wiatrak, a tuż obok niego budynek gospodarczy przerobiony na centrum informacyjne (było zamknięte). Po tej samej stronie drogi znajdowało się kilka czynnych basenów, w których woda wystawiona była na działanie słońca i wiatru. Jej kolor był zróżnicowany. Przy słabym zasoleniu woda jest bladozielona, przy większym może być różowawa, jasnoczerwona lub pomarańczowa. To w zależności od rodzaju alg, które w danej fazie procesu dominują. Ze ściany basenu z różowawą wodą oderwałem biały płatek soli – proces jej krystalizacji już tu trwał. Po drugiej stronie drogi było rozlewisko z brodzącymi w wodzie pelikanami. Nie było potrzeby jechać dalej. Mieliśmy saliny w pigułce.

Czytaj dalej

Copyright © 2014